Šioje mokykloje – daugiau nei 400 ukrainiečių vaikų: gavę visai naują patirtį, mokiniai stebina ir rezultatais

Mokykla „Varnų sala“ kviečia mokytis pagal Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą 

Kol moksleiviai smagiai leidžia vasaros atostogas, nemaža dalis tėvų vis dar ieško savo atžaloms naujų mokyklų. Tiems, kurie „antrųjų namų“ savo vaikams dar nesurado, pasiruošusi padėti mokykla „Varnų sala“! Nuo šių metų pavasario ji yra Tarptautinio bakalaureato (TB) pagrindinio ugdymo programos mokykla kandidatė. O nuo rugsėjo 1-osios pradės mokyti pagal Tarptautinio bakalaureato metodus ir filosofiją. Apie mokymo ypatumus ir „Varnų salos“ naujienas kalbamės su mokyklos įkūrėja ir direktore Margarita Pilkauskaite bei TB koordinatoriumi ir ugdymo vadovu Mantu Danieliumi Blaževičiumi.

Margarita, kodėl „Varnų sala“ startui pasirinko būtent TB pagrindinio ugdymo programą?

„Varnų sala“, nusprendusi tapti mokyklų, ugdančių pagal Tarptautinio bakalaureato programas, dalimi, sąmoningai pasirinko 5–10 klasių moksleiviams skirtą pagrindinio ugdymo programą (MYP) (angl. Middle Years Programme). Kad moksleiviai nepatirdami šoko, palaipsniui ateitų iki baigiamosios Diplomo (DP) programos (jos akreditacijai taip pat ruošiamės). Mokymasis pagal MYP programą idealiai atitinka dabartinę „Varnų salos“ filosofiją. Tai bus tęstinumas, o ne absoliuti pradžia nuo nulio. Norime, kad vaikai kuo anksčiau suprastų TB mokymosi koncepciją. Juk norėdami šokti nuo aukščiausiojo tramplino, pirmiausiai turime gerai įvaldyti įgūdžius vidutiniame aukštyje, ar ne? Tuomet tas aukščiausias tramplinas taps visiškai nebebaisus ir lengvai įveikiamas.

Mantai, kokie, bendrais bruožais, mokymosi pagal Tarptautinio bakalaureato programas privalumai? Kokios tai programos? Kuo jos pranašesnės ir kuo skiriasi nuo tradicinių mokymo principų progimnazijose ir gimnazijose?

Tarptautinis bakalaureatas (angl. International Baccalaureate) – tai visame pasaulyje pripažinta švietimo programa, skirta 3–19 metų amžiaus mokiniams. Tai tarsi švietimo kokybės ženklas. Pagrindinis TB programų tikslas – ugdyti kompetentingus, žingeidžius ir rūpestingus jaunuolius, motyvuotus siekti sėkmės ir daryti teigiamą įtaką pasauliui. Programose daugiausia dėmesio skiriama kritinio mąstymo, tarpkultūrinio supratimo ir pagarbos ugdymui. Šių programų mokiniai gauna visapusišką išsilavinimą, kuris juos parengia aukštajam mokslui ir skatina tapti aktyviais, empatiškais ir visą gyvenimą besimokančiais asmenimis. TB programos idealiai atitinka dabartinę „Varnų salos“ koncepciją ir turi daug privalumų.

Tarptautinis bakalaureatas siūlo keturias pagrindines programas: Pradinio ugdymo (PYP) vaikams nuo 3 iki 12 metų, Pagrindinio ugdymo (MYP) mokiniams nuo 11 iki 16 metų, Diplomo (DP) 16–19 metų mokiniams ir Karjeros (CP), kuri skirta 16–19 metų jaunuoliams, siekiantiems derinti akademinį ir profesinį mokymus. Šios visos programos ugdo mokinius, kurie įkūnija dešimt pagrindinių savybių, atspindinčių TB misiją švietimu kurti geresnį ir taikesnį pasaulį. Tarptautinio bakalaureato mokiniai yra: tyrinėjantys (inquirers), visapusiškai išprusę (knowledgeable), mąstantys (thinkers), lengvai bendraujantys (communicators), principingi (principled), atviri pasauliui (open-minded), rūpestingi (caring), nebijantys rizikuoti (risk takers), gebantys gyventi harmonijoje (balanced), savikritiški (reflective).

Vienas svarbiausių TB programų privalumų yra jų globalus pripažinimas. Tai tikrai padidina įstojimo į aukštąsias mokyklas galimybes Lietuvoje. Tai itin svarbu mokiniams, kurie planuoja studijuoti užsienyje, nes TB diplomą pripažįsta daugelis prestižinių pasaulio universitetų (Harvardo, Kemridžo, Oksfordo ir t.t.). Be to, šios programos orientuotos ne tik į akademinių žinių suteikimą, bet ir į asmeninių bei socialinių gebėjimų auginimą. Tai ir vėl yra tarsi natūrali dabartinės „Varnų salos“ filosofijos tąsa.

TB akcentuoja mokinių kritinio mąstymo svarbą, skatina juos nuolat klausti, tyrinėti ir analizuoti. Tai yra labai aktualu šiuolaikinėje visuomenėje, kuomet gebėjimas savarankiškai mąstyti ir spręsti problemas yra vis labiau vertinamas.

Dar vienas svarbus aspektas – skatinimas mokytis kelių kalbų, nes tai padeda mokiniams tapti globaliais piliečiais ir geriau suprasti skirtingas kultūras. „Varnų sala“ tokią metodiką taiko jau dabar. Be to, TB programos priderina mokymą prie individualių mokinių poreikių. Palyginus su tradiciniais mokymo principais, šios programos labiau orientuojasi į mokymosi procesą, o ne vien į galutinius rezultatus. Tradicinėse mokyklose akcentuojami nacionaliniai standartai, o TB programos ugdo mokinių globalų požiūrį ir skatina pasaulį matyti plačiau.

Dar labai svarbus momentas, kad Tarptautinis bakalaureatas yra sistema, apimanti visapusišką mokyklos augimą. Čia mokosi ne tik vaikai, bet ir mokytojai. Pedagogai privalo kasmet tobulintis, būti aukštos kvalifikacijos, kad apskritai galėtų dėstyti pagal TB programas. Jie turi aktyviai, geranoriškai dalyvauti glaudžios mokyklos bendruomenės kūrime, padėti vieni kitiems, dalintis patirtimi, kad vaikams būtų užtikrintas pats kokybiškiausias ugdymas.

Tai kaipgi atrodo Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programa (MYP)?

Pagrindinio ugdymo programa (MYP) yra skirta 11–16 metų mokiniams ir yra pereinamoji tarp Pradinio ugdymo (PYP) ir Diplomo programų (DP). Pagrindinė MYP ugdomoji kalba yra lietuvių kalba (Diplomo programa vykdoma tik anglų kalba). Mūsų mokykloje bus laukiami visi mokiniai – įvairių tautybių, gebėjimų, galių ir negalių. Vaikai su specialiaisiais poreikiais gaus reikiamą pagalbą ir bus sudarytos sąlygos kuo lengvesnei integracijai. Kadangi TB mokytojai privalo labai gerai mokėti gimtosios šalies ir anglų kalbas, tuo atveju, jei „Varnų saloje“ mokytis norėtų Lietuvos pilietybės neturintis, tačiau anglų kalbą mokantis vaikas, jam dalykai turėtų būti dėstomi anglų kalba, paraleliai mokantis ir lietuvių kalbos. Be to, būtų sudaromos sąlygos lavinti ir savo gimtosios šalies kalbą. MYP programa apima aštuonias dalykų grupes, kurių kiekvienai per metus skiriama ne mažiau kaip 50 mokymosi valandų. Tai: užsienio kalbos, gimtoji kalba ir literatūra, socialiniai mokslai, gamtos mokslai, matematika, menai, fizinis ir sveikatos ugdymas, technologijos ir IT. Šioje programoje daugiausia dėmesio skiriama gamtos mokslams, technologijoms, inžinerijai ir matematikai, kaip esminei integruoto mokymo ir mokymosi perspektyvai.

Vienas iš svarbiausių MYP programos bruožų yra mokymas ir mokymasis per globalius kontekstus. Tai padeda mokiniams geriau suvokti mokymosi svarbą ir gebėti jį pritaikyti realiame gyvenime. Taip pat skatinamos tarpdisciplininės veiklos, kurios leidžia moksleiviams atrasti ryšį tarp skirtingų mokslų sričių ir realaus pasaulio situacijų bei suvokti, kad tos sąsajos sudaro harmoningą visumą. Tokiu būdu suteikiama galia patiems moksleiviams atrasti mokymosi svarbą. Esminė siekiamybė – motyvuoti, savimi pasitikintys mokiniai. Mokymas ir vertinimas MYP programoje yra orientuotas ne tik į žinias, bet ir į įgūdžius bei kompetencijas. Dėmesys skiriamas mokinių socialinių, mąstymo, tyrimo, komunikacijos ir savivaldos įgūdžių ugdymui, refleksijai ir savęs vertinimui, nes tai padeda jiems geriau suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses bei tobulėti. Be to, ši programa skatina integruotą mokymąsi per mokinių vykdomus asmeninius trumpalaikius ir ilgalaikius projektus. Šie projektai leidžia mokiniams gilintis į juos dominančias temas ir ugdyti tyrinėjimo bei savarankiško mokymosi įgūdžius. Jų metu vaikai išsikelia sau tikslus ir padedant mentoriui siekia jų įgyvendinimo. MYP pabrėžiama pagalbos bendruomenei ir veiklos, darančių teigiamą poveikį kitiems ir aplinkai, svarba.

Galima sakyti, kad MYP programa siekia ugdyti visapusiškus asmenis, pasiruošusius sėkmingai tęsti mokymąsi bet kurioje kitoje švietimo sistemoje ir būti aktyviais bei atsakingais pasaulio piliečiais. Margarita: Dar papildyčiau. Kadangi „Varnų salos“ dvi iš svarbiausių vertybių yra laisvė ir atsakomybė, tai mes jau ir dabar suteikiame vaikams laisvę rinktis: kaip sėdėti klasėje (ar ant kėdės, ar ant žemės), dėvėti uniformą ar ne, bet prisiimant atsakomybę, kaip atrodai. Laisvę mokytis su visais, savarankiškai ar su mokytojo padėjėju, suvokiant, kad už rezultatą esi taip pat atsakingas pats. MYP programa yra būtent apie kantrų, metodišką savarankiškumo auginimą. Per šešerius pagrindinio ugdymo metus, mažais žingsniais, vaikai „Varnų saloje“ galės pažinti ir atrasti save, „prisijaukinti“ mokyklą, pamilti mokslą. Ir tikrai išmoks dirbti savarankiškai bei pasieks geriausius rezultatus.

Tapk-mokytoju-nuotrauka

Margarita, kokie iššūkiai, užduotys laukia „Varnų salos“ siekiant tapti pilnateise TB pagrindinio ugdymo programos mokykla?

Svarbiausias iššūkis – iki 2024 m. rugsėjo 1 d. suformuoti patį geriausią mokytojų kolektyvą. O toliau palaipsniui vyks pasiruošimo darbai MYP programos akreditacijai. Jau ir vyksta, nes esame mokykla kandidatė ir galime ateinančius mokslo metus mokyti pagal TB programos principus. Ir aš, ir Mantas, ir visi mokyklos mokytojai jau iki šių metų rugsėjo 1-osios turėsime specialius mokymus. Per bandomuosius mokslo metus bus organizuojami dalykiniai kursai. O jau po jų, po autorizacijos vizito, tvirtai tikime, kad tapsime akredituota Tarptautinio bakalaureato tinklo mokykla.

Ar pasiekusi pirmąjį tikslą, „Varnų sala“ turės ambicijų tapti Tarptautinio bakalaureato Pradinių klasių programos (PYP) ir Diplomo programos (DP) mokykla?

Margarita: Mūsų tikslas palaipsniui pereiti prie mokymo pagal TB programas nuo nulinės iki dvyliktosios klasės. Tokių ambicijų tikrai turime ir šio tikslo sieksime.

Mantas: Šios TB programos leistų mums padėti vaikams atrasti save ir tolimesnę mokymosi kryptį. Manome, jog nelabai tolimoje perspektyvoje turėsime ir Karjeros programą. Lydėti vaikus šioje atradimų kelionėje būtų dovana visiems „Varnų salos“ bendruomenės nariams. Ir Lietuvai taip pat.

Kodėl tėvams verta leisti, o vaikams mokytis privačioje mokykloje „Varnų sala“?

Margarita: Mes ugdome laisvas, atsakingas, drąsias, atviras ir smalsias asmenybes. Esame patys laisvi, gyvename be streso. Mūsų išskirtinumas – atsipalaidavę mokytojai. Todėl „Varnų sala“ yra emociškai saugi aplinka kiekvienam mokiniui. Ir geri vaikų akademiniai rezultatai yra mūsų ramybės bei profesionalumo pasekmė.

Mantas: Viskas mūsų mokykloje yra vaikams ir apie vaikus. Kai visi gyvena tomis pačiomis idėjomis, sukuriama puiki atmosfera. Norite, kad jūsų vaikas gautų aukščiausios kokybės išsilavinimą, kuris ugdytų visapusišką asmenybę? Ateikite susipažinti ir prisijunkite prie mūsų ypatingos „Varnų Salos“ bendruomenės! Laukiame 5–10 klasių mokinių. Klasėse dar turime laisvų vietų. Pildysime jas, kol bus pasiektas 20 mokinių vienoje klasėje skaičius.

Skambinkite mums numeriu +370 606 686 11, registruokitės el. paštu prieplauka@varnusala.lt arba mokyklos portale https://varnusala.lt/kontaktai/pazink-mokykla/

Teksto autorė: Indrė Radžiukynienė.

Šaltinis: www.delfi.lt


Paskelbta