Popamokinė veikla

Popamokinė veikla

2023–2024 mokslo metais mokykloje vyksta tokia popamokinė veikla:

Muzikos mokykla-studija

Dėlionių klubas

Programavimas moksle

Robotikos būrelis